Miljö

Vi har idag ett fungerande ledningssystem som omfattar all miljö-säkerhet-kvalitet påverkan som uppkommer under vårt dagliga arbete.

Vår personal har grundläggande utbildning i Miljö & Kvalité, kundbemötande, sjukvård samt Eco Driving.

Samtliga fordon har alkolås som kräver att föraren ”blåser igång bilen”.Miljösamordnare är: Tony Mylläri.

Arbetet fortlöper med dagliga rutiner för att ständigt minska vår miljöpåverkan.

Ett av våra mål är att minska bränleförbrukningen. På 4 år har vi lyckats minska förbrukningen på bussar med 24%.

Miljö o Kvalitetspolicy

  • Taxi Skinnsberg kommer i rätt tid till kunden, på ett trevligt sätt.
  • Taxi Skinnsberg skall ständigt sträva efter förbättring i transportskvalitetsarbete, vilket bland annat innebär att vi ständigt arbetar för att minska vår miljöpåverkan. Nollvisionen, hastighet, bältesanvändning, förares nykterhet & övriga trafiklagstiftningar utgör grunden för detta.
  • Taxi Skinnsberg skall utföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Taxi Skinnsberg ska ta hänsyn till varors & tjänsters miljöpåverkan redan vid inköpstillfället.
  • Taxi Skinnsberg skall efterleva miljölagarna.
  • Taxi Skinnsberg är medlem i Svenska Taxiförbundet och uppfyller därmed kvalitetskraven i ”God taxitradition”.
  • Taxi Skinnsberg har gällande kollektivavtal med Transportarbetarförbundet.

Comments are closed.