Om Taxiskinnsberg

1977 Två taxifirmor med två bilar var slår sig samman och hyr en liten lokal på Bergstigen fungerande som Taxi station.I samband med bildandet av Taxi Skinnberg utökas det med en delägare till.Nu är vi totalt 3 delägare. Fordonsparken består nu av 5 bilar.

1983 På grund av rivningsrykten, flyttar Taxi Skinnsberg till Centralvägen 4.

1987 Dags för flytt till Centralvägen 7.

1988 Seppo Airaksinen köper en andel i bolaget, med en befintlig bil.

1990 Avregleringen innebar stora förändringar. Taxi Skinnsberg består nu av 6 delägare. Utökar med en HK buss,13 pass buss och totalt 6 taxibilar.

1991 Taxi Skinnsberg köper en f.d. kiosk uppställd på Stationsplan som taxistation.

1992 Utökar med buss för 22 passagerare.

1994 Taxi Skinnsberg köper Vattenfalls f.d byggnad som då ägs av Kanalfläkt beläget i Långviken.
Nu får vi egna tvätthallar, verkstad och kontor. Byggnad år – 1974.

1996 Utökar med buss för 50 passagerare.

2000 Byte av buss innebär att taket på garagedelen måste höjas 1m .I samband med höjning byggs det ut på längden

2003 Bussparken byts ut till bussar med bälten på alla platser.

2004 Marchus Jansson köper en andel i bolaget, med befintlig bil.

2005 Taxi byter ut reservbilen, Volvo V70 D5.

2005 Byte av taxametersystem till Haldabook med GPRS kommunikation med bilarna.

2005 Installation av boknings systemet Halda Book med GPRS kommunikation i bilarna.

2006 Kommunikationsradio systemet skrotas.

2006 Taxi inleder arbete med Säker Grön Taxi. Transport & Miljö säkerställning.

2006 Luftvärmepumpar installeras för uppvärmning av lokalen.

2006 Beslut tas om införande av Alkolås i alla taxibilar, monteras senast 2007 07 01.

2007 Första PIN-kods transaktionen genomförs med nya Point terminaler. Styrd genom Halda PC

2007 Alkolås monteras i samtliga taxibilar.

2007 MB Vario & Sprinter byts ut mot två MB Sprinter 518, en 19 pass handikappanpassad och en 19 pass, med prototyp för bagage bakom sista axel.

2008 Taxi Skinnsberg blir den första enl Sv Taxiförbundet ”Säker Grön Taxi” certifierade beställningscentralen i Västmanland. Certifieringen gäller i 2 år.

2008 Buss för 50 pass byts mot en Setra 415 GTHD.

2010 Vi blir godkända för ytterligare 2 år i ”Säker Grön Taxi”.

2011 Utökar med buss för 35 passagerare.

2012 Alla våra Taxibilar är nu utbytta till miljögodkända bilar.

2014 Utökar med buss för 8 passagerare med lyft för rullstolstransport.

2014 Våran Taxiflotta består nu av endast Volvo V70 bilar.

2014 Skinnskattebergs Kommun har lämnat över skol transporterna till Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland. (utan prisupphandling).

2014 Efter Skinnskattebergs Kommuns beslut angående skoltransporterna, har vi blivit tvingade till personalnedskärningar med 2 fast anställda och några timanställda.

2014 Vi hoppar av certifieringen av Säker Grön Taxi. Vårt arbete med Trafiksäkerhet,Miljö och Kvalitetsarbete fortlöper som tidigare.

 

Comments are closed.